Now reading:
Jak śledzić konwersje Recostream w Google Analytics?

Jak śledzić konwersje Recostream w Google Analytics?

Avatar Martyna Litkowska
17 listopada 2020
clock icon 5 min
google analytics

Google Analytics jest bardzo popularnym i w większości darmowym narzędziem do analizy statystyk związanych z ruchem i zachowaniem użytkowników na stronie. Poza odpowiedzią na podstawowe pytania: Które strony są najczęściej odwiedzane? Jacy użytkownicy do nas trafiają i skąd? Ile czasu klienci spędzają na stronie sklepu?, Google Analytics oferuje wiele więcej. Jego rozszerzone funkcjonalności okazują się przydatne w kontekście analizy konwersji Recostream.

W celu śledzenia skuteczności Recostream w Google Analytics konieczne jest włączenie opcji tzw. ulepszonego e-commerce (ang. Enhanced Ecommerce). Dzięki niej osoba zarządzająca sklepem może nie tylko analizować dane dotyczące konwersji Recostream, ale również ma dostęp do wielu innych przydatnych dla sklepu internetowego raportów, zawierających między innymi podsumowania transakcji, dane na temat popularności produktów w sklepie czy też statystyki marketingu.

google analytics report internal promotion
Raporty Google Analytics z ulepszonym e-commerce

Google Analytics zaleca, aby wszelkie dodatkowe banery wyświetlane na stronie sklepu reklamujące inną jego część (w przypadku sklepu internetowego może to być np. inny produkt), były traktowane jako reklama wewnętrzna. Banery rekomendacji Recostream należy zatem uznawać jako reklamy i do analizy ich konwersji korzystać z raportu podsumowującego skuteczność reklam wewnętrznych. Raport ten zawiera tabelę reklam wraz z ich nazwami oraz - zależnie od zbieranych danych - umiejscowieniem, liczbami odsłon i liczbami kliknięć. Raport na temat skuteczności reklam wewnętrznych można wyświetlić wybierając z menu panelu w Google Analytics po lewej stronie pozycję Konwersje (Conversions), potem E-commerce (Ecommerce), a następnie Marketing (Marketing) i Promocja wewnętrzna (Internal Promotion).

Istnieją dwa sposoby na konfigurację śledzenia konwersji Recostream w Google Analytics: z wykorzystaniem analytics.js lub z wykorzystaniem gtag.js. Te dwie drogi integracji są bardzo zbliżone, różnią się jedynie w kroku 2 i 3.

1. Włącz opcję enhanced e-commerce w Google Analytics

Aby mieć dostęp do zestawu statystyk dla reklam wewnętrznych, konieczne jest włączenie wspomnianego ulepszonego e-commerce w panelu administracyjnym w Google Analytics.

Jest to możliwe do skonfigurowania po wejściu w zakładkę Admin. Tam należy wybrać pozycję Ustawienia e-commerce (Ecommerce Settings) w kolumnie Widok (View) i włączyć rozszerzenie E-commerce (Enable Ecommerce) oraz ulepszony Ecommerce (Enable Enhanced Ecommerce Reporting).

enhanced e-commerce
Włączanie opcji ulepszonego e-commerce w panelu administracyjnym Google Analytics
2. Upewnij się, że kawałek kodu wklejany w celu instalacji analytics.js lub gtag.js na stronie sklepu jest obecny.

analytics.js
google analytics report
Przykładowy fragment kodu instalującego analityki na stronie sklepu

lub

gtag.js

google analytics report
Przykładowy fragment kodu instalującego gtag na stronie sklepu
3. Włącz opcję informowania Google Analytics o konwersjach Recostream

Kolejnym krokiem konfiguracji śledzenia konwersji Recostream w Google Analytics jest włączenie opcji informowania Google Analytics o kliknięciach w banery rekomendacji Recostream. Opcja ta jest dostępna w panelu konfiguracyjnym sklepu. Włączona skutkuje wysyłaniem informacji o konwersji wraz z nazwą baneru zawierającego wybraną rekomendację, przy każdym kliknięciu klienta w produkt z baneru Recostream.

google analytics report
Włączenie opcji śledzenia promocji wewnętrznych przy użyciu analytics.js

W celu konfiguracji śledzenia promocji wewnętrznych przy użyciu gtag.js, w panelu konfiguracyjnym w Recostream należy dodatkowo zaznaczyć opcję Użyj gtag.js i podać identyfikator sklepu przypisany przez Google Analytics.

google analytics report
Włączenie opcji śledzenia promocji wewnętrznych przy użyciu gtag.js
4. Zobacz raport w Google Analytics

Poprawna konfiguracja umożliwia analizę raportu w Google Analytics na temat konwersji uzyskanej dzięki Recostream. Jest możliwe po wybraniu w menu Google Analytics po lewej stronie Konwersje -> E-commerce -> Marketing -> Promocja wewnętrzna. 

google analytics report
Rozszerzanie tabeli z promocjami wewnętrznymi o dodatkową kolumnę

Już po zebraniu pierwszych danych o kliknięciach w baner Recostream, tabela w zakładce Internal Promotions w Google Analytics powinna się zacząć wypełniać. Statystyki Recostream dla wybranego zakresu dat (w prawym górnym rogu raportu GA) można oglądać w tabeli na dole strony. W kolumnie Nazwa reklamy wewnętrznej powinien ukazać się wpis Recostream, a w części Zachowania zakupowe powinna być widoczna liczba kliknięć w baner rekomendacji. W celu rozszerzenia tabeli o dodatkowy wymiar, jakim jest identyfikator reklamy, należy nad tabelą z Promocjami wewnętrznymi wybrać Wymiar dodatkowy, a następnie Identyfikator reklamy wewnętrznej. Tabela powinna powiększyć się o dodatkową kolumnę.

google analytics report
Raport reklam wewnętrznych w Google Analytics

Zacznij śledzić skuteczność od razu

Pokazaliśmy w pięciu krokach jak skonfigurować Google Analytics z Recostreamem, tak aby móc niezwłocznie po integracji rozpocząć mierzenie skuteczności. Warto pamiętać, że w samym dashboardzie Recostreama jest pełny dostęp do statystyk na temat zachowania użytkowników nie tylko pod kątem klikania w rekomendacje, ale całej nawigacji po stronie sklepu. Dzięki temu administrator może być na bieżąco z danymi na temat zachowania klientów i oszacować, jaki mają wpływ na wzrost sprzedaży. Więcej na ten temat oraz na temat plików cookies pisaliśmy tutaj.

arrow-up icon